Kurz přípravy ke studiu na Fakultě architektury
mracky

Přípravný kurz ke studiu na fakultě architektury

Kurz jsme byli pro malý zájem nuceni ukončit. Neposílejte prosím přihlášky. Děkujeme.

Galerie ad astra   &   Galerie Sýpka   &   Galerie Petr Novotný
(www.ad-astra.cz)       (www.sypka.cz)         (www.galeriepn.cz)   
 

nabízí zájemcům o studium na fakultě architektury v rámci přípravy k přijímacím a talentovým zkouškám i všem dalším zájemcům:

KURZ PŘÍPRAVY KE STUDIU NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY

17. ročník

Kurz zahrnuje kompletní přípravu k talentovým zkouškám na FaA - kreslení,
dále tematické přednášky z dějin architektury a současné architektury.
Vyučují architekti, VŠ pedagogové a další přizvaní odborníci.

Kurz je půlroční, pátek odpoledne, sobota dopoledne.

Cena: 9 400 Kč.

Místo konání kurzu – Zámek Kuřim (5 km za Brnem).
Spojení z Brna – vlak nebo autobus 20 minut.
Možnost ubytování zdarma na zámku.
Zahájení kurzu – 18. září 2015.
Rozsah výuky: cca 72 hodin (tj.90 vyučovacích).
Bližší informace – tel.: 541 231 038, 608 862 324.


PRO KOHO

1. Kurz je určen zejména studentům, kteří mají zájem o studium architektury na vysoké škole. Podle výsledků přijímacích zkoušek na těchto školách se zdá, že značná část uchazečů nebývá dobře připravena na praktickou část talentových zkoušek a nedostatečně se orientuje v dějinách architektury.

2. Kurz je určen také zájemcům z řad veřejnosti, které architektura zajímá a kteří by chtěli o této problematice získat větší přehled.

Naši absolventi jsou připravováni pro vysoké školy s obory architektury, kurz je tedy vhodný zejména jako příprava na talentovky pro tyto školy:

 

V těchto oborech a programech:

 • Architektura a stavitelství, architektura a urbanismus, architektura, architektura pozemních staveb, zahradní a krajinářská architektura, architektura a stavitelství.

Náplň kurzu

Kurz bude veden architekty, vysokoškolskými pedagogy a dalšími přizvanými odborníky. Celý kurz bude obsahovat tyto části:

1. Kreslení

 • Základy kreslířských návyků – linie šrafování, modelace objemu gradace.
 • Kresebné studie organických tvarů – způsob konstrukce, modelace objemu, prostorová zkratka.
 • Kresebné studie – hlava, kostra, postava.
 • Perspektivní konstrukce – horizont, úběžníky - průčelné zobrazení v měřítku člověka.
 • Perspektivní konstrukce – horizont, úběžníky - nárožné zobrazení, posun místa pohledu.
 • Kresebné studie geometrických tvarů – proporce, konstrukce tvaru v perspektivním zobrazení.
 • Prostorová kompozice z geometrických tvarů, proporční napětí, gradace , symetrie, asymetrie, kontrast, vyjádření obsahu (stav, pocit, vlastnost) v perspektivním zobrazení a daném měřítku.
 • Perspektivní zobrazení skutečných prostorů - interiér, městský exteriér, krajina, architektonický objekt a detail, prostorová gradace.
 • Principy hledání architektonického nápadu.
 • Prezentace architektonického nápadu.

2. Přednášky o architektuře

 • Kapitoly z historie architektury a urbanismu.
 • Stavby pro bydlení.
 • Stavby pro vzdělání, kulturu a sport.
 • Česká architektura posledního století.
 • Světová architektura posledního století.
 • Architektura 20. stol. – vývojová linie.

Dozvíte se také vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek.

Páteční lekce budou věnovány kresbě a konzultacím domácích prací (3 hodiny). Dále budou obsahovat přednášky o architektuře, včetně multimediální prezentace (2 hodiny). V sobotních tříhodinových lekcích bude probíhat výuka kresby. Lektoři budou reagovat na zájem a požadavky jednotlivých účastníků kurzu.
Po zkušenostech z minulého ročníku lze říci, že podíl přijatých na fakulty architektury je několikanásobně vyšší u absolventů tohoto kurzu než u ostatních. Úspěšnost při talentových zkouškách se blíží ke 100%. Kurz je ukončen předáním certifikátu.

Lektoři

V současné době u nás vyučují:

 • Ing. arch. akad. arch. Jan Velek
 • Akad. soch. Oldřich Rujbr
 • Ing. arch. Petr Hurník
 • Ing. arch. Hana Ryšavá
 • Ing. arch. Soňa Velková
  jsou architekti a výtvarník, většina s bohatou pedagogickou praxí v oboru, kteří působili nebo působí na fakultách architektury.

 

KONTAKT

Galerie ad astra, Křížkovského 48 - zámek, 664 34 Kuřim
tel.: 541 231 038, 608 862 324
e-mail: galerie@ad-astra.cz


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PŘIHLÁŠKA, ZÁPIS

Přihlášku zájemci zašlou poštou nebo e-mailem co nejdříve. Počet míst v kurzu je omezen. Při naplnění kapacity se bere ohled na datum zaslání přihlášky. Zápis s platbou kursovného a podrobné seznámení s průběhem kurzu bude dne 18. 9. 2015 od 16:00 hod. na zámku Kuřim.

KDY

Výuka bude zahájena po zápisu dne 18. 9. 2015 v 18:00 hod. Páteční lekce budou pětihodinové v době od 16:00 do 21:00 hod., sobotní tříhodinové od 9:00 do 12:00, vždy v návaznosti na dopravní spojení, v těchto předběžných termínech:

 • 18., 19. září 2015
 • 2., 3. října 2015
 • 9., 10.  října 2015
 • 16., 17. října 2015
 • 6., 7. listopadu 2015
 • 20., 21. listopadu 2015
 • 27., 28. listopadu 2015
 • 11., 12. prosince 2015
 • 8., 9. ledna 2016

KDE

Kurz bude probíhat v objektu renesančního zámku v Kuřimi. Zámek leží v blízkosti kostela na konci města Kuřimi na silniční trase Brno - Tišnov. Z Brna je velmi hustá vlaková i autobusová doprava (cca 20 minut). Komu by nevyhovoval odjezd po ukončení kurzu, může na zámku zdarma přespat.

UBYTOVÁNÍ

K přespání je vhodný vlastní spacák, matrace i prostěradla jsou zde k dispozici. Stravovat se lze v blízké restauraci.

CENA

Cena kurzu je 9 400 Kč. Hradí se při zápisu. Při nedokončení kurzu z vážných důvodů ze strany frekventanta (nemoc) lze požádat o navrácení alikvótní části kurzovného. Je též možné v průběhu kurzu přistoupit po zaplacení poměrné části kurzovného. V ceně jsou zahrnuty honorářové náklady na lektory, základní pracovní materiál, prostorová a organizační režie.

Přihláška

Přihlášku naleznete na samostatné stránce.